IMG_3425

Våre lokale guider kjenner fjellet og vil maksimere utbyttet av fjellturen.  Vi kan garantere at du ser moskusen, om det er viktig for deg. Ellers er det meget gode muligheter for å se villrein, fjellrev, ryper, forskjellige rovfugler, vadefugler, hare, og er du heldig, elg eller hjort.